Bellows seal globe
Hits:66207
Dual Plate check v
Hits:43050
API Y-strainer
Hits:39299
Angle globe valve
Hits:30293
NEWS CENTER Home > News Center
Show News
van
Click:243 Date:2022/5/7 11:19:31

Van Công Nghiệp

Khớp Nối Mềm

Đồng Hồ Đo áp Suất

Van Cầu

Van Điều Khiển

Van Giảm áp, Van Điều áp

Vật Tư Ngành Nước, Phụ Kiện Ngành Nước

Van bướm tay gạt

STANDARDS: API 602, BS 5352, ANSI B16.34, ASME B16.34 MATERIALS: ASTM A182 F11, ASTM A182 F22, ASTM A182 F5, ASTM A182 F9, ASTM A350 LF2, SEATRING: 13% Cr. Steel/SS304/SS316 DISC / WEDGE 13% Cr. Steel/SS304/SS316 CONNECTION: Flange end ANSI B16.5 Socket weld ANSI B16.11 Butt-weld ANSI B16.25 NPT threaded PRESSURE : CLASS150, CLASS300,CLASS 600, CLASS 800, CLASS900, CLASS1500,CLASS 1500, CL.150, CL.300, CL.600, CL.800, CL.900, CL.1500, CL2500 150LBS, 300LBS, 800LBS, 600LBS, 800LBS, 900LBS, 1500LBS, 2500LBS   GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 150# SW x SW BB OS&Y API 602, 1/2" 1/2 inch DN15 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 150# SW x SW BB OS&Y API 602, 3/4" 3/4 inch DN20 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 150# SW x SW BB OS&Y API 602, 1" 1 inch DN25 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 150# SW x SW BB OS&Y API 602, 1 1/4" 1 1/4 inch DN32 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 150# SW x SW BB OS&Y API 602,1 1/2" 1 inch DN40 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F11 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 150# SW x SW BB OS&Y API 602, 2" 2 inch DN50 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 150# SW x SW BB OS&Y API 602, 2 1/2" 2 1/2 inch DN65 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 150# SW x SW BB OS&Y API 602, 3" 3 inch DN80 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 150# SW x SW BB OS&Y API 602, 4" 4 inch DN100 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347   GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 300# SW x SW BB OS&Y API 602, 1/2" 1/2 inch DN15 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 300# SW x SW BB OS&Y API 602, 3/4" 3/4 inch DN20 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 300# SW x SW BB OS&Y API 602, 1" 1 inch DN25 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 300# SW x SW BB OS&Y API 602, 1 1/4" 1 1/4 inch DN32 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 300# SW x SW BB OS&Y API 602, 1 1/2" 1 inch DN40 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 300# SW x SW BB OS&Y API 602, 2" 2 inch DN50 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 300# SW x SW BB OS&Y API 602, 2 1/2" 2 1/2 inch DN65 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 300# SW x SW BB OS&Y API 602, 3" 3 inch DN80 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 300# SW x SW BB OS&Y API 602, 4" 4 inch DN100 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347   GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 600# SW x SW BB OS&Y API 602, 1/2" 1/2 inch DN15 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 600# SW x SW BB OS&Y API 602, 3/4" 3/4 inch DN20 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 600# SW x SW BB OS&Y API 602, 1" 1 inch DN25 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 600# SW x SW BB OS&Y API 602, 1 1/4" 1 1/4 inch DN32 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 600# SW x SW BB OS&Y API 602, 1 1/2" 1 inch DN40 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 600# SW x SW BB OS&Y API 602, 2" 2 inch DN50 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 600# SW x SW BB OS&Y API 602, 2 1/2" 2 1/2 inch DN65 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 600# SW x SW BB OS&Y API 602, 3" 3 inch DN80 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 600# SW x SW BB OS&Y API 602, 4" 4 inch DN100 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347   GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 800# SW x SW BB OS&Y API 602, 1/2" 1/2 inch DN15 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 800# SW x SW BB OS&Y API 602, 3/4" 3/4 inch DN20 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 800# SW x SW BB OS&Y API 602, 1" 1 inch DN25 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 800# SW x SW BB OS&Y API 602, 1 1/4" 1 1/4 inch DN32 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 800# SW x SW BB OS&Y API 602, 1 1/2" 1 inch DN40 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 800# SW x SW BB OS&Y API 602, 2" 2 inch DN50 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 800# SW x SW BB OS&Y API 602, 2 1/2" 2 1/2 inch DN65 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 800# SW x SW BB OS&Y API 602, 3" 3 inch DN80 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 800# SW x SW BB OS&Y API 602, 4" 4 inch DN100 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347   GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 900# SW x SW BB OS&Y API 602, 1/2" 1/2 inch DN15 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 900# SW x SW BB OS&Y API 602, 3/4" 3/4 inch DN20 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 900# SW x SW BB OS&Y API 602, 1" 1 inch DN25 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 900# SW x SW BB OS&Y API 602, 1 1/4" 1 1/4 inch DN32 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 900# SW x SW BB OS&Y API 602, 1 1/2" 1 inch DN40 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 900# SW x SW BB OS&Y API 602, 2" 2 inch DN50 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 900# SW x SW BB OS&Y API 602, 2 1/2" 2 1/2 inch DN65 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 900# SW x SW BB OS&Y API 602, 3" 3 inch DN80 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE 900# SW A182 GR.F304/304 BB OS&Y API 602, 4" 4 inch DN100 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347   GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 1500# SW x SW BB OS&Y API 602, 1/2" 1/2 inch DN15 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 1500# SW x SW BB OS&Y API 602, 3/4" 3/4 inch DN20 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 1500# SW x SW BB OS&Y API 602, 1" 1 inch DN25 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 1500# SW x SW BB OS&Y API 602, 1 1/4" 1 1/4 inch DN32 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 1500# SW x SW BB OS&Y API 602, 1 1/2" 1 inch DN40 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 1500# SW x SW BB OS&Y API 602, 2" 2 inch DN50 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 1500# SW x SW BB OS&Y API 602, 2 1/2" 2 1/2 inch DN65 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 1500# SW x SW BB OS&Y API 602, 3" 3 inch DN80 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 1500# SW x SW BB OS&Y API 602, 4" 4 inch DN100 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347   GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 2500# SW x SW BB OS&Y API 602, 1/2" 1/2 inch DN15 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 2500# SW x SW BB OS&Y API 602, 3/4" 3/4 inch DN20 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 2500# SW x SW BB OS&Y API 602, 1" 1 inch DN25 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 2500# SW x SW BB OS&Y API 602, 1 1/4" 1 1/4 inch DN32 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 2500# SW x SW BB OS&Y API 602, 1 1/2" 1 inch DN40 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 2500# SW x SW BB OS&Y API 602, 2" 2 inch DN50 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 2500# SW x SW BB OS&Y API 602, 2 1/2" 2 1/2 inch DN65 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 2500# SW x SW BB OS&Y API 602, 3" 3 inch DN80 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347 GATE VALVE A182 GR.F304L/304L 2500# SW x SW BB OS&Y API 602, 4" 4 inch DN100 A182 Gr.304L A182 Gr.316 A182 Gr.316L A182, F11 A182, F51 A182, F321 A182, F347

 
Links: Linkedin  |   Twitter  |   PAV TRADE  |   Email: sales@pipe-armaturen.com  |   Skype:cartertrade  |   *  |   #  |